ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA eden

Doświadczenia lat współpracy z wieloma firmami stworzyły zarys programu klasy ERP, którego realizacją jest system obsługujący wiele dziedzin działalności firmy.

Funkcjonalnie wyróżnić można: moduł księgowości, finansów, kadr, płac, środków trwałych, magazynów, narzędziowni, sprzętu i transportu, itd.

Współdzielenie danych, przypisanie uprawnień do modułów i funkcji, filtrowanie na makietach i raportach,  eksport w formacie xls, doc i pdf, dostosowanie funkcjonalności do potrzeb użytkownika – to cechy, które pozwalają optymalnie wykorzystywać system.

Obsługujemy Jednolity Plik Kontrolny (JPK), e-Deklaracje, drukarki i kasy fiskalne, skanery kodów kreskowych i QR.

rozliczanie produkcji

O systemie

 oprogramowanie dla firm
 • Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło
 • Do każdego modułu lub wybranych makiet i funkcji można ustanowić uprawnienia do edycji, podglądu lub blokady
 • Informacja o kolejnych modyfikacjach rekordu zapisywana jest w Historii zmian
 • Program można obsługiwać zdalnie poprzez sieć internet,
 • Rok obrotowy można zdefiniować niekoniecznie jako 12-miesięczny,
 • Wprowadzanie danych jest możliwe dla kilku aktywnych miesięcy, – pozostałe okresy są traktowane jako archiwalne,
 • Wprowadzanie danych z wykorzystaniem list wyboru, datowników,
 • Powielanie danych z poprzedniego rekordu,
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych,
 • Możliwość ukrywania kolumn,
 • Stosowanie wzorników księgowań, schematów dekretacji, noty księgowe,
 • Indywidualne adaptacja rozliczeń kosztów,
 • Indywidualne przygotowanie kalkulacji zleceń, raportów finansowych,
 • Powielanie faktur z poprzednich okresów,
 • Stosowanie zasady fifo w magazynie,
 • Rozliczenia walutowe zapłat w kasie i w banku wg zasady fifo,
 • Rozliczenie różnic kursowych wg zasady fifo,
 • Kolorowanie wybranych rekordów pozwala na lepszy odbiór danych,
 • Dostęp do folderów dyskowych z poziomu rekordów programu,
 • Dane można eksportować do plików o formatach xls, doc, pdf.
 • Zaimplementowana jest obsługa drukarek i kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych i QR, skanerów,
 • Wysyłanie maili z załącznikami,
 • Odczytywanie danych o kontrahencie z bazy GUS,
 • Program jest wielowalutowy, odczytywanie kursów walut ze strony NBP,
 • Import i eksport do systemów bankowych,
 • Eksport danych do programu Płatnik,
 • Import L4 z E-ZLA,
 • Obsługa e-deklaracji łącznie z pobraniem UPO,
 • Obsługa plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny),
 • Zebranie wielu funkcji kontrolnych systemu w punkcie Diagnostyka,
 • Indywidualny import danych z innych systemów.

Moduły systemu

[insert_php]
get_template_part(‚template-parts/content/modules’, ‚advantages’);
[/insert_php]

Ostatnio wykonane

Zarządzanie oddziałami

Dla firm, które mają niezależne oddziały udostępniamy mechanizm, dzięki któremu pomimo pracy na wspólnej bazie danych, na wspólnym planie kont korzystają z rejestrów z dokumentami oraz raportów w pryzmacie własnego oddziału. Tylko osoby uprawnione mają wgląd we wszystkie dokumenty firmy i w raporty obejmujące całą firme.

Diagnostyka

Wzmacniamy tzw. Diagnostykę, której zadaniem jest wskazywanie wykonania niezbędnych weryfikacji kontrolnych dokumentów systemu mającyh wpływ np. na poprawne wykonanie deklaracji podatkowych.

JPK_VAT

Od stycznia 2017 w większości firm występuje obowiązek obsługi JPK_VAT. W firmach tych wprowadzamy stosowne deklaracje do wykoannia w/w JPK.

Jednolity Plik Kontrolny

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK :

 • generowania danych do JPK
 • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików Excel
 • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów
 • pobierania dokumentu UPO

Automatyczne tworzenie deklaracji VAT

Automatyczne tworzenie deklaracji np. VAT-7, VAT-27, VAT-UE – deklaracja VAT oparta jest na powiązania kolumn deklaracji z kontami planu kont. Deklaracja VAT jest bazą dla utworzenia rejestrów VAT, deklaracji VAT i JPK-VAT, automatyczna obsługa wybranych e-deklaracji.

Automatyczne rozksięgowanie faktur zakupu VAT

Dla firm, które mają obowiązek stosowania prewspółczynnika VAT wprowadzamy mechanizm automatycznego rozksięgowania faktur zakupu VAT naliczonego w części jako do odliczenia, a w części nie do odliczenia.

Dostęp do danych GUS

Udostępniamy możliwość korzystania z bazy GUS w celu wprowadzania lub weryfikacji nazwy i adresu kontrahentów.

Galeria

Wersja demonstracyjna

Aby uruchomić wersję demonstracyjną programu pobierz i zainstaluj plik setup.exe. Po instalacji zostanie utworzony skrót na Pulpicie oraz  grupa w Menu Start – Zintegrowany System Zarządzania EDEN.

Proszę zapoznać się z plikiem Wstęp w celu zaznajomienia się z obsługą programu.

W razie problemów z uruchomieniem prosimy o kontakt.

W celu zalogowania się do programu proszę wpisać odpowiednio w pola

 • login: demo
 • hasło: demo123
 • login: demo1
 • hasło: demo123

(Uwaga, wielkość liter ma znaczenie)

Wymagania systemowe

 program dla księgowości

Zalecane parametry sprzętowe serwera centralnego

 • dwa procesory klasy Intel Xeon
 • pamięć operacyjna RAM 16 Gb
 • pamięć trwała macierz dyskowa RAID 10 lub RAID 1 w oparciu o dyski SCSI

Zalecanym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą będzie pracował serwer centralny, jest system operacyjny Linux. Serwer może również pracować pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows Server.Na serwerze centralnym należy zainstalować silnik bazy danych min PostgreSQL 10.

Zalecane parametry sprzętowe stacji roboczej

 • procesor klasy Intel Core i5
 • pamięć operacyjna RAM 4 Gb
 • pamięć trwała dysk twardy SSD

Wymaganym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą będzie pracowała stacja robocza, jest system operacyjny z rodziny Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), na którym należy zainstalować środowisko .NET Framework 4.8.

Do prawidłowego funkcjonowania system wymagana jest odpowiednia infrastruktura w postaci łączy sieciowych. Stacje robocze muszą być połączone z serwerem centralnym poprzez lokalna sieć Ethernet lub Internet. W przypadku łączy lokalnych zaleca się zastosowanie sprzętu sieciowego o przepustowości nie mniejszej niż 100 Mbit/s.

Praca zdalna w systemie może odbywać się na wiele sposobów. Dobór metody najbardziej optymalnej zależy od konkretnego przypadku. Niektóre z nich to:

 • udostępnianie portu TCP/IP do połączenia z serwerem centralnym
 • praca poprzez pulpit zdalny i przy wykorzystaniu protokołu RDP
 • praca poprzez wirtualną sieć prywatną VPN

Aby pracy zdalna była stabilna należy zapewnić połączenie stacji roboczej z serwerem centralnym oraz zadbać o odpowiednią prędkość łączy sieciowych. Zalecana przepustowość łączy to 40 Mbit/s przy podłączeniu do 10 stacji roboczych.

Klienci

 

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774