ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA eden

Doświadczenia 30 lat współpracy z wieloma firmami stworzyły zarys programu klasy ERP, którego realizacją jest system obsługujący wiele dziedzin działalności firmy.

Funkcjonalnie wyróżnić można: moduł księgowości, finansów, kadr, płac, środków trwałych, magazynów, narzędziowni, sprzętu i transportu, itd.

Współdzielenie danych, przypisanie uprawnień do modułów i funkcji, filtrowanie na makietach i raportach,  eksport w formacie xls, doc i pdf, dostosowanie funkcjonalności do potrzeb użytkownika – to cechy, które pozwalają optymalnie wykorzystywać system.

Obsługujemy Jednolity Plik Kontrolny (JPK), e-Deklaracje, drukarki i kasy fiskalne, skanery kodów kreskowych i QR.

rozliczanie produkcji

O systemie

 oprogramowanie dla firm
 • Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło
 • Do każdego modułu lub wybranych makiet i funkcji można ustanowić uprawnienia do edycji, podglądu lub blokady
 • Informacja o kolejnych modyfikacjach rekordu zapisywana jest w Historii zmian
 • Program można obsługiwać zdalnie poprzez sieć internet,
 • Rok obrotowy można zdefiniować niekoniecznie jako 12-miesięczny,
 • Wprowadzanie danych jest możliwe dla kilku aktywnych miesięcy, – pozostałe okresy są traktowane jako archiwalne,
 • Wprowadzanie danych z wykorzystaniem list wyboru, datowników,
 • Powielanie danych z poprzedniego rekordu,
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych,
 • Możliwość ukrywania kolumn,
 • Stosowanie wzorników księgowań, schematów dekretacji, noty księgowe,
 • Indywidualne adaptacja rozliczeń kosztów,
 • Indywidualne przygotowanie kalkulacji zleceń, raportów finansowych,
 • Powielanie faktur z poprzednich okresów,
 • Stosowanie zasady fifo w magazynie,
 • Rozliczenia walutowe zapłat w kasie i w banku wg zasady fifo,
 • Rozliczenie różnic kursowych wg zasady fifo,
 • Kolorowanie wybranych rekordów pozwala na lepszy odbiór danych,
 • Dostęp do folderów dyskowych z poziomu rekordów programu,
 • Dane można eksportować do plików o formatach xls, doc, pdf.
 • Zaimplementowana jest obsługa drukarek i kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych i QR, skanerów,
 • Wysyłanie maili z załącznikami,
 • Odczytywanie danych o kontrahencie z bazy GUS,
 • Program jest wielowalutowy, odczytywanie kursów walut ze strony NBP,
 • Import i eksport do systemów bankowych,
 • Eksport danych do programu Płatnik,
 • Import L4 z E-ZLA,
 • Obsługa e-deklaracji łącznie z pobraniem UPO,
 • Obsługa plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny),
 • Zebranie wielu funkcji kontrolnych systemu w punkcie Diagnostyka,
 • Indywidualny import danych z innych systemów.

Moduły systemu

Sekretariat

Projekty

Płace

Kadry

Sprzęt i Transport

Środki Trwałe

Wyposażenie

Narzędziownia

Finanse

Sprzedaż

Magazyn

Zamówienia

Zakup

Bank

Kasa

Księgowość

Ostatnio wykonane

Zarządzanie oddziałami

Dla firm, które mają niezależne oddziały udostępniamy mechanizm, dzięki któremu pomimo pracy na wspólnej bazie danych, na wspólnym planie kont korzystają z rejestrów z dokumentami oraz raportów w pryzmacie własnego oddziału. Tylko osoby uprawnione mają wgląd we wszystkie dokumenty firmy i w raporty obejmujące całą firme.

Diagnostyka

Wzmacniamy tzw. Diagnostykę, której zadaniem jest wskazywanie wykonania niezbędnych weryfikacji kontrolnych dokumentów systemu mającyh wpływ np. na poprawne wykonanie deklaracji podatkowych.

JPK_VAT

Od stycznia 2017 w większości firm występuje obowiązek obsługi JPK_VAT. W firmach tych wprowadzamy stosowne deklaracje do wykoannia w/w JPK.

Jednolity Plik Kontrolny

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK :

 • generowania danych do JPK
 • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików Excel
 • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów
 • pobierania dokumentu UPO

Automatyczne tworzenie deklaracji VAT

Automatyczne tworzenie deklaracji np. VAT-7, VAT-27, VAT-UE – deklaracja VAT oparta jest na powiązania kolumn deklaracji z kontami planu kont. Deklaracja VAT jest bazą dla utworzenia rejestrów VAT, deklaracji VAT i JPK-VAT, automatyczna obsługa wybranych e-deklaracji.

Automatyczne rozksięgowanie faktur zakupu VAT

Dla firm, które mają obowiązek stosowania prewspółczynnika VAT wprowadzamy mechanizm automatycznego rozksięgowania faktur zakupu VAT naliczonego w części jako do odliczenia, a w części nie do odliczenia.

Dostęp do danych GUS

Udostępniamy możliwość korzystania z bazy GUS w celu wprowadzania lub weryfikacji nazwy i adresu kontrahentów.

Galeria

Wersja demonstracyjna

Aby uruchomić wersję demonstracyjną programu pobierz i zainstaluj plik setup.exe. Po instalacji zostanie utworzony skrót na Pulpicie oraz  grupa w Menu Start – Zintegrowany System Zarządzania EDEN.

Proszę zapoznać się z plikiem Wstęp w celu zaznajomienia się z obsługą programu.

W razie problemów z uruchomieniem prosimy o kontakt.

W celu zalogowania się do programu proszę wpisać odpowiednio w pola

 • login: demo
 • hasło: demo123
 • login: demo1
 • hasło: demo123

(Uwaga, wielkość liter ma znaczenie)

Wymagania systemowe

 program dla księgowości

Zalecane parametry sprzętowe serwera centralnego

 • dwa procesory klasy Intel Xeon
 • pamieć operacyjna RAM 4 Gb
 • pamieć trwała macierz dyskowa RAID 10 lub RAID 1 w oparciu o dyski SCSI

Zalecanym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą bedzie pracował serwer centalny, jest system operacyjny Linux. Serwer może również pracowac pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows Server.Na serwerze centralnym należy zainstalować silnik bazy danych min PostgreSQL 9.5.

Zalecane parametry sprzętowe stacji roboczej

 • procesor klasy Intel Core 2 Duo
 • pamięć operacyjna RAM 1 Gb
 • pamięć trwała dysk twardy SATA
 • rozdzielczość ekranu 1280×1024

Wymaganym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą bedzie pracowałastacja robocza, jest system operacyjny z rodziny Windows (Windows Server 2012; Windows Server 2008; Windows 10,Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista), na którym należy zainstalować środowisko .NET Framework.

Do prawidłowego funkcjonowania system wymagana jest odpowiednia infrastruktura w postaci łączy sieciowych. Stacje robocze muszą być połaczone z serwerem centalnym poprzez lokalna sieć ethernet lub Internet. W przypadku łaczy lokalnych zaleca sią zastosowanie sprzetu sieciowego o przepustowości nie mniejszej niz 100 Mbit/s.

Praca zdalna w systemie może odbywać się na wiele sposobów. Dobór metody najbardziej optymalnej zależy od konkretnego przypadku. Niektóre z nich to:

 • udostepnianie portu TCP/IP do polaczenia z serwerem centalnym
 • praca poprzez pulpit zdalny i przy wykorzystaniu protokolu RDP
 • praca poprzez wirtualną sieć prywatną VPN

Aby pracy zdalna była stabilna należy zapewnić połączenie stacji roboczej z serwerem centralnym oraz zadbać o odpowiednią predkość łączy sieciowych. Zalecana przepustowość łączy to 40 Mbit/s przy podłączeniu do 10 stacji roboczych.

Klienci

 

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2,31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774