Jednolity Plik Kontrolny już od lipca 2016.


Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

System posiada już możliwość:

Dodatkowo System eden w standardzie dla wszystkich firm od lipca będzie umożliwiał wystawianie faktur sprzedaży wraz z plikiem XML JPK_FA i pozwalał będzie importować otrzymane faktury zakupu w formacie JPK_FA. Faktury w postaci xml pozwolą na zaimportowanie takiej faktury w systemach kontrahentów, jeśli takę funkcjonalność te programy posiadają. Liczymy tym samym, że kontrahenci będą nam przesyłać oprócz dotychczasowej faktury zakupowej również stosowny plik XML JPK_FA z tą fakturą. Działania takie usprawnią prace księgowe, które zostały zwiększone koniecznością tworzenia plików JPK.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774