O systemie


 oprogramowanie dla firm
 • Każdy użytkownik posiada indywidualny login i hasło
 • Do każdego modułu lub wybranych makiet i funkcji można ustanowić uprawnienia do edycji, podglądu lub blokady
 • Informacja o kolejnych modyfikacjach rekordu zapisywana jest w Historii zmian
 • Program można obsługiwać zdalnie poprzez sieć internet,
 • Rok obrotowy można zdefiniować niekoniecznie jako 12-miesięczny,
 • Wprowadzanie danych jest możliwe dla kilku aktywnych miesięcy, – pozostałe okresy są traktowane jako archiwalne,
 • Wprowadzanie danych z wykorzystaniem list wyboru, datowników,
 • Powielanie danych z poprzedniego rekordu,
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wyrażeń regularnych,
 • Możliwość ukrywania kolumn,
 • Stosowanie wzorników księgowań, schematów dekretacji, noty księgowe,
 • Indywidualne adaptacja rozliczeń kosztów,
 • Indywidualne przygotowanie kalkulacji zleceń, raportów finansowych,
 • Powielanie faktur z poprzednich okresów,
 • Stosowanie zasady fifo w magazynie,
 • Rozliczenia walutowe zapłat w kasie i w banku wg zasady fifo,
 • Rozliczenie różnic kursowych wg zasady fifo,
 • Kolorowanie wybranych rekordów pozwala na lepszy odbiór danych,
 • Dostęp do folderów dyskowych z poziomu rekordów programu,
 • Dane można eksportować do plików o formatach xls, doc, pdf.
 • Zaimplementowana jest obsługa drukarek i kas fiskalnych, czytników kodów kreskowych i QR, skanerów,
 • Wysyłanie maili z załącznikami,
 • Odczytywanie danych o kontrahencie z bazy GUS,
 • Program jest wielowalutowy, odczytywanie kursów walut ze strony NBP,
 • Import i eksport do systemów bankowych,
 • Eksport danych do programu Płatnik,
 • Import L4 z E-ZLA,
 • Obsługa e-deklaracji łącznie z pobraniem UPO,
 • Obsługa plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny),
 • Zebranie wielu funkcji kontrolnych systemu w punkcie Diagnostyka,
 • Indywidualny import danych z innych systemów.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774