Ostatnio wykonane


Zarządzanie oddziałami

Dla firm, które mają niezależne oddziały udostępniamy mechanizm, dzięki któremu pomimo pracy na wspólnej bazie danych, na wspólnym planie kont korzystają z rejestrów z dokumentami oraz raportów w pryzmacie własnego oddziału. Tylko osoby uprawnione mają wgląd we wszystkie dokumenty firmy i w raporty obejmujące całą firme.

Diagnostyka

Wzmacniamy tzw. Diagnostykę, której zadaniem jest wskazywanie wykonania niezbędnych weryfikacji kontrolnych dokumentów systemu mającyh wpływ np. na poprawne wykonanie deklaracji podatkowych.

JPK_VAT

Od stycznia 2017 w większości firm występuje obowiązek obsługi JPK_VAT. W firmach tych wprowadzamy stosowne deklaracje do wykoannia w/w JPK.

Jednolity Plik Kontrolny

Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazywania danych z systemów księgowych organom kontrolnym w formie elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK :

  • generowania danych do JPK
  • sprawdzania danych z JPK za pomocą plików Excel
  • podpisywanie plików JPK podpisem elektronicznym przed ich wysyłką do Ministerstwa Finansów
  • pobierania dokumentu UPO

Automatyczne tworzenie deklaracji VAT

Automatyczne tworzenie deklaracji np. VAT-7, VAT-27, VAT-UE – deklaracja VAT oparta jest na powiązania kolumn deklaracji z kontami planu kont. Deklaracja VAT jest bazą dla utworzenia rejestrów VAT, deklaracji VAT i JPK-VAT, automatyczna obsługa wybranych e-deklaracji.

Automatyczne rozksięgowanie faktur zakupu VAT

Dla firm, które mają obowiązek stosowania prewspółczynnika VAT wprowadzamy mechanizm automatycznego rozksięgowania faktur zakupu VAT naliczonego w części jako do odliczenia, a w części nie do odliczenia.

Dostęp do danych GUS

Udostępniamy możliwość korzystania z bazy GUS w celu wprowadzania lub weryfikacji nazwy i adresu kontrahentów.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774