Kadry


 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

 • Moduł ułatwia pracę działu kadrowego, wspomaga sprawne funkcjonowanie firmy, współtworzy konieczną sprawozdawczość oraz bierze udział w sprawach dotyczących pracowników i ich rodzin.
  Struktura organizacyjna firmy musi być dostosowana do realizowanych zadań, pracownicy powinni mieć określony zakres obowiązków na stanowisku, miejsce i czas ich wykonywania. Miejsce może być przyporządkowane do oddziału, działu, zaś czas – tam gdzie przepisy tego wymagają – winien być określony w postaci harmonogramów planowanych.
  Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od usystematyzowania posiadanych danych osobowych pracownika. Grupę niezbędnych danych w tym przypadku stanowią informacje dotyczące:

  • zawartej umowy o pracę
  • angaży
  • przebiegu pracy zawodowej
  • członków rodziny
  • czasu przeprowadzania badań lekarskich
  • szkoleń BHP
  • posiadanego wykształcenia i uprawnień
  • znajomości języków obcych
  • udzielonych pożyczek

  Dla zleceniobiorców należy ewidencjonować zawierane umowy, które stanowią bazę dla wystawianych rachunków i tworzonej sprawozdawczości ZUS.
  Kolejnymi zadaniami modułu KADRY są:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy – w tym nadzór nad dokumentami BZ
  • Prowadzenie ewidencji nieobecności – w tym ewidencji limitowanych nieobecności: urlopów wypoczynkowych, szkolnych, opieki

  Jeśli firma stosuje czytniki RCP, prowadzona jest analiza z ich odczytów: spóźnień, wyjść prywatnych i delegacji. Ewidencja nieobecności jest bazą dla uzyskania kartoteki zasiłkowej.
  Kadry są ściśle połączone z działem płac (moduł PŁACE), dostarczają większości danych do tworzonych list płac, umożliwiają obsługę programu Płatnik, systemu bankowego dla ROR-ów oraz emisję PIT-ów.
  Raporty systemu umożliwiają szybkie uzyskanie potrzebnych druków wypełnionych odpowiednimi danymi oraz zestawień w deklarowanych konfiguracjach.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774