Kasa


 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

 • Moduł umożliwia prowadzenie wielu raportów kasowych zarówno złotowych jak i walutowych. W raporcie kasowym ewidencjonowane są wpływy i wydatki poprzez dowody KP, KW (dla wydatków można stosować również inne deklaracje dowodów). Po każdej wprowadzonej operacji mamy bieżący stan kasy.
  Poza tym można prowadzić rejestr zaliczek dla pracowników. Każda wystawiona zaliczka może być poprzedzona wnioskiem o zaliczkę.
  Kasjer może ewidencjonować obrót gotówką bez podawania kont przeciwstawnych. Jeśli ma możliwość podania konta przeciwstawnego (rozrachunkowego) to wykonane zostaje automatyczne rozdekretowanie tego dowodu w księgach. Dekretację dowodów kasowych można usprawnić poprzez wykorzystanie wzorników księgowania. Niezadekretowane dowody KP, KW mogą być dokończone w czasie późniejszym w dziale księgowym.
  Raporty kasowe mają wbudowaną obsługę zaliczek: pobranie i końcowe rozliczenie zaliczki. Dzięki integralności z modułem ZAKUP wszystkie zaliczki dodatkowo mogą być rozliczane bezpośrednio podczas rejestrowania faktur zakupowych.
  W module KASA można uzyskać wszystkie potrzebne wydruki takie jak: wydruki raportu kasowego, wydruki dowodów KP, KW oraz wydruk rozliczenia zaliczki.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774