Księgowość


 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

 • Jest to główny moduł księgowości finansowej i kosztowej systemu erp.  Wykorzystuje informacje wprowadzane w innych działach, może być obsługiwany zdalnie poprzez sieć internet.  Stanowi bazę do tworzenia plików JPK_VAT,   e-deklaracji : Vat 7 , Vat-UE, VAT 27.  Moduł oparty jest o zdefiniowany dla firmy Plan kont, w którym opisane są wszystkie konta dopuszczone do obsługi w systemie księgowym.  Dla wprowadzanych dekretów księgowych na bieżąco prowadzona jest kontrola poprawności. Podpowiadane są kolejne sub-analityki konta, opis konta zdefiniowany jest poprzez kolejne sub-analityki. Moduł Księgowości zasilany jest z dokumentów oraz amortyzacji z modułu Środków trwałych, z not list Płacowych, z faktur Sprzedaży, z dowodów Magazynowych, z faktur Zakupu, z wyciągów Bankowych, z raportów Kasowych, z importowanych not z innych systemów. W samej Księgowości też można korzystać z przyśpieszonej dekretacji dokumentów wykorzystując wzorniki księgowań, noty odsetkowe, kompensaty,  rozliczenia międzyokresowe kosztów, noty różnic kursowych,  dowody automatycznego rozliczenia kosztów pośrednich, wspólnych. Na szczególną uwagę zasługują schematy dekretacji przypisane do faktur sprzedaży i faktur zakupu.  Oba mechanizmy korzystają z wyboru sposobu dekretowania faktury poprzez podanie tzw. wyróżnika dekretacji i ewentualnie podania sub-analityk kont użytych w wybranym schemacie księgowania.  Przygotowane podczas wdrożenia systemu schematy dekretacji obejmują np. 50% odliczenie VAT od samochodów osobowych,  zastosowanie pre-współczynnika VAT  itd. Dla faktur zakupu uzyskuje się precyzyjne dekrety obejmujące kilkadziesiąt kont księgowych z pełnym rozliczeniem. W firmach prowadzących zespól 5 kont kosztów wykonywane są automatyczne rozliczenia kosztów, których efektem końcowym jest uzyskanie kalkulacji prowadzonych zleceń. Zadeklarowane konta dla potrzeb VAT dają możliwość utworzenia raportów z rejestrami VAT, e-deklaracji VAT 7 i JPK-VAT. Deklaracja Vat-7 jest powiązana z księgowaniem VAT do rozliczenia z US.  Wszystkie przygotowane dane w plikach JPK  można kontrolować w programie Excel.  Na bazie planu kont przygotowywane są raporty bilansowe, przepływy i konieczne analizy ekonomiczne. System jest wielowalutowy.  Raporty można przeglądać na ekranie oraz kierować do programu Excel, Word lub konwertować do formatu  pdf.

   

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774