Magazyn


  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

  • Moduł służy do prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej surowców, wyrobów i towarów handlowych. Ewidencja magazynowa może być prowadzona zarówno w cenach zakupu jaki i w cenach sprzedaży. Prowadzona ewidencja realizowana jest w ujęciu magazynowym poprzez zdefiniowane dowody magazynowe. Rozchód może być prowadzony wg zasady FIFO (first in – first out) lub indywidualnego wyboru.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774