Płace


 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

 • Moduł zapewnia niezbędną ewidencję płacową firmy w zakresie list płac pracowników i wypłaconych rachunków zleceniobiorcom z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło.
  Organizacja list płac powinna współgrać ze strukturą organizacyjną firmy. Na jednej liście może być dowolna ilość pracowników. Stosowane jest rozwiązanie, w którym każdy pracownik jest na jednej liście głównej i może wystąpić na kilku listach dodatkowych.
  Dane dla tworzonych list płac są gromadzone w dziale kadr – moduł KADRY (angaże, ewidencja nieobecności), przez kierowników jednostek organizacyjnych (dokumenty BZ) oraz w pozostałej części – w rachubie. Możliwe jest definiowanie składników powielanych z poprzedniego miesiąca.
  Składniki płacowe i ich algorytm obliczeniowy ustalany jest w czasie wdrożenia systemu .
  Istotnym elementem płac jest uzyskanie rozdzielnika płac – noty dla działu księgowego. Wymaga to przyporządkowania kont kosztowych do wykonywanych zadań przez pracowników. Wspomaganie tego celu polega na udostępnieniu w systemie tabel kosztowych i przypisanie ich do wybranych pracowników. Tabele kosztowe mogą zawierać wiele kont i ich podział wyrażony procentowo lub w dowolnej jednostce miary.
  Dane z obliczonych płac wykorzystywane są w kolejnych miesiącach dla naliczenia wynagrodzeń za urlopy, czas choroby oraz zasiłków. Zapewniają obsługę programu Płatnik i emisję dokumentów PIT.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774