Projekty


 • Moduł związany jest z działalnością produkcyjną lub usługową firmy. Z tego powodu może wymagać indywidualnej adaptacji w trakcie wdrożenia systemu.
  Dla projektu można określić wiele wspólnych cech : kontrahent, datę oferty, osobę prowadzącą, status, numer i datę zamówienia, termin realizacji, datę wykonania, wartość zamówienia.
  Dla projektu należy wprowadzić kosztorysowe analityczne pozycje : materiałów, robocizny, sprzętu, usług obcych, pozostałych kosztów oraz narzuty. Pozycje te stanowią plan dla zrealizowania.
  Na tej podstawie można przygotować zapotrzebowanie materiałowe, a także składać zamówienia u dostawców.
  Materiały pobrane z magazynu poprzez dowody RW zostają przypisane do projektu.
  Pracownicy zajmujący się projektem odnotowują czas z nim związany, a stosowne procedury rozliczają wynagrodzenie z list płac w stosunku do przypisanego czasu.
  Praca sprzętu oraz faktury z usług obcych również są precyzyjnie przypisane do projektu.
  W ten sposób otrzymujemy rzeczywisty koszt bezpośredni.
  Rozliczenie kosztów płac nieprodukcyjnych, kosztów wydziałowych, i innych kosztów wspólnych pozwala uzyskać techniczny koszt wytworzenia. Znając wartość sprzedaży uzyskujemy kalkulacje naszej produkcji.
  W folderach dyskowych zebrana jest pełna dokumentacja projektu.
  Dla potrzeb kontrolnych można śledzić pracę pracowników oraz zasadność przypisywania poszczególnych materiałów do projektu. W całym procesie produkcji można wykorzystać czytniki kodów kreskowych do zautomatyzowania całego procesu.

 • Moduł związany jest z działalnością produkcyjną lub usługową firmy. Z tego powodu może wymagać indywidualnej adaptacji w trakcie wdrożenia systemu.
  Dla projektu można określić wiele wspólnych cech : kontrahent, datę oferty, osobę prowadzącą, status, numer i datę zamówienia, termin realizacji, datę wykonania, wartość zamówienia.
  Dla projektu należy wprowadzić kosztorysowe analityczne pozycje : materiałów, robocizny, sprzętu, usług obcych, pozostałych kosztów oraz narzuty. Pozycje te stanowią plan dla zrealizowania.
  Na tej podstawie można przygotować zapotrzebowanie materiałowe, a także składać zamówienia u dostawców.
  Materiały pobrane z magazynu poprzez dowody RW zostają przypisane do projektu.
  Pracownicy zajmujący się projektem odnotowują czas z nim związany, a stosowne procedury rozliczają wynagrodzenie z list płac w stosunku do przypisanego czasu.
  Praca sprzętu oraz faktury z usług obcych również są precyzyjnie przypisane do projektu.
  W ten sposób otrzymujemy rzeczywisty koszt bezpośredni.
  Rozliczenie kosztów płac nieprodukcyjnych, kosztów wydziałowych, i innych kosztów wspólnych pozwala uzyskać techniczny koszt wytworzenia. Znając wartość sprzedaży uzyskujemy kalkulacje naszej produkcji.
  W folderach dyskowych zebrana jest pełna dokumentacja projektu.
  Dla potrzeb kontrolnych można śledzić pracę pracowników oraz zasadność przypisywania poszczególnych materiałów do projektu. W całym procesie produkcji można wykorzystać czytniki kodów kreskowych do zautomatyzowania całego procesu.

 • Moduł związany jest z działalnością produkcyjną lub usługową firmy. Z tego powodu może wymagać indywidualnej adaptacji w trakcie wdrożenia systemu.
  Dla projektu można określić wiele wspólnych cech : kontrahent, datę oferty, osobę prowadzącą, status, numer i datę zamówienia, termin realizacji, datę wykonania, wartość zamówienia.
  Dla projektu należy wprowadzić kosztorysowe analityczne pozycje : materiałów, robocizny, sprzętu, usług obcych, pozostałych kosztów oraz narzuty. Pozycje te stanowią plan dla zrealizowania.
  Na tej podstawie można przygotować zapotrzebowanie materiałowe, a także składać zamówienia u dostawców.
  Materiały pobrane z magazynu poprzez dowody RW zostają przypisane do projektu.
  Pracownicy zajmujący się projektem odnotowują czas z nim związany, a stosowne procedury rozliczają wynagrodzenie z list płac w stosunku do przypisanego czasu.
  Praca sprzętu oraz faktury z usług obcych również są precyzyjnie przypisane do projektu.
  W ten sposób otrzymujemy rzeczywisty koszt bezpośredni.
  Rozliczenie kosztów płac nieprodukcyjnych, kosztów wydziałowych, i innych kosztów wspólnych pozwala uzyskać techniczny koszt wytworzenia. Znając wartość sprzedaży uzyskujemy kalkulacje naszej produkcji.
  W folderach dyskowych zebrana jest pełna dokumentacja projektu.
  Dla potrzeb kontrolnych można śledzić pracę pracowników oraz zasadność przypisywania poszczególnych materiałów do projektu. W całym procesie produkcji można wykorzystać czytniki kodów kreskowych do zautomatyzowania całego procesu.

 • Moduł związany jest z działalnością produkcyjną lub usługową firmy. Z tego powodu może wymagać indywidualnej adaptacji w trakcie wdrożenia systemu.
  Dla projektu można określić wiele wspólnych cech : kontrahent, datę oferty, osobę prowadzącą, status, numer i datę zamówienia, termin realizacji, datę wykonania, wartość zamówienia.
  Dla projektu należy wprowadzić kosztorysowe analityczne pozycje : materiałów, robocizny, sprzętu, usług obcych, pozostałych kosztów oraz narzuty. Pozycje te stanowią plan dla zrealizowania.
  Na tej podstawie można przygotować zapotrzebowanie materiałowe, a także składać zamówienia u dostawców.
  Materiały pobrane z magazynu poprzez dowody RW zostają przypisane do projektu.
  Pracownicy zajmujący się projektem odnotowują czas z nim związany, a stosowne procedury rozliczają wynagrodzenie z list płac w stosunku do przypisanego czasu.
  Praca sprzętu oraz faktury z usług obcych również są precyzyjnie przypisane do projektu.
  W ten sposób otrzymujemy rzeczywisty koszt bezpośredni.
  Rozliczenie kosztów płac nieprodukcyjnych, kosztów wydziałowych, i innych kosztów wspólnych pozwala uzyskać techniczny koszt wytworzenia. Znając wartość sprzedaży uzyskujemy kalkulacje naszej produkcji.
  W folderach dyskowych zebrana jest pełna dokumentacja projektu.
  Dla potrzeb kontrolnych można śledzić pracę pracowników oraz zasadność przypisywania poszczególnych materiałów do projektu. W całym procesie produkcji można wykorzystać czytniki kodów kreskowych do zautomatyzowania całego procesu.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774