Sprzedaż


  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

  • Moduł służy do ewidencji procesu sprzedaży, który można prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów, w tym także walutowych – pozwalając na usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaży. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób numerowania faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. Umożliwia wystawianie faktur towarowych (w oparciu o zasoby magazynie z ich jednoczesną obsługą), usługowych i mieszanych, zarówno z cen netto jak i brutto. Dla każdej z faktur możemy określić dowolny podział procentowy lub kwotowy dla kont sprzedaży – niewidoczny na fakturze.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774