Sprzęt i Transport


  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

  • Moduł służy do gromadzenia i przetwarzania danych związanych ze sprzętem stanowiący majątek firmy. Rejestracja wykorzystania sprzętu odbywa się poprzez wprowadzanie kart drogowych oraz raportów dziennych pracy maszyn. Wyszczególnienie czasu pracy maszyn według ich specyfikacji np. godziny efektywne, postój, konwój, dojazd.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774