Środki Trwałe


  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

  • Moduł służy do obsługi ewidencyjno-rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów. Prowadzona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych daje możliwość rozliczenia amortyzacji wg źródeł finansowania. Każde źródło finansowania (np. dotacje, aport, zakup własny) w programie rozliczane jest indywidualnie w obrębie środka trwałego. Dotacje można wprowadzić w czasie amortyzowania środka – rozdzieli ona wartości rat amortyzacyjnych od momentu wprowadzenia.  Środki trwałe możemy przypisać do działów, miejsc oraz do osób odpowiedzialnych.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774