Wyposażenie


  • Moduł służy do ewidencji wyposażenia firmy, które jest w użytkowaniu. Majątek firmy identyfikowany jest poprzez numery inwentarzowe. Wyposażenie będące w ewidencji może być powiązane z fakturami zakupowymi. Istnieje możliwość wygenerowania automatycznej noty księgowej z dokumentów wydania do użytkowania i likwidacji. Wyposażenie może być wydawane dla użytkownika lub miejsca użytkowania. Ewidencja obsługiwana jest poprzez dokumenty wydania, przesunięcia, zwrotu i likwidacji. Do wyposażenia można przypisywać okresy użytkowania w miesiącach.

  • Moduł służy do ewidencji wyposażenia firmy, które jest w użytkowaniu. Majątek firmy identyfikowany jest poprzez numery inwentarzowe. Wyposażenie będące w ewidencji może być powiązane z fakturami zakupowymi. Istnieje możliwość wygenerowania automatycznej noty księgowej z dokumentów wydania do użytkowania i likwidacji. Wyposażenie może być wydawane dla użytkownika lub miejsca użytkowania. Ewidencja obsługiwana jest poprzez dokumenty wydania, przesunięcia, zwrotu i likwidacji. Do wyposażenia można przypisywać okresy użytkowania w miesiącach.

  • Moduł służy do ewidencji wyposażenia firmy, które jest w użytkowaniu. Majątek firmy identyfikowany jest poprzez numery inwentarzowe. Wyposażenie będące w ewidencji może być powiązane z fakturami zakupowymi. Istnieje możliwość wygenerowania automatycznej noty księgowej z dokumentów wydania do użytkowania i likwidacji. Wyposażenie może być wydawane dla użytkownika lub miejsca użytkowania. Ewidencja obsługiwana jest poprzez dokumenty wydania, przesunięcia, zwrotu i likwidacji. Do wyposażenia można przypisywać okresy użytkowania w miesiącach.

  • Moduł służy do ewidencji wyposażenia firmy, które jest w użytkowaniu. Majątek firmy identyfikowany jest poprzez numery inwentarzowe. Wyposażenie będące w ewidencji może być powiązane z fakturami zakupowymi. Istnieje możliwość wygenerowania automatycznej noty księgowej z dokumentów wydania do użytkowania i likwidacji. Wyposażenie może być wydawane dla użytkownika lub miejsca użytkowania. Ewidencja obsługiwana jest poprzez dokumenty wydania, przesunięcia, zwrotu i likwidacji. Do wyposażenia można przypisywać okresy użytkowania w miesiącach.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774