Wymagania systemowe


 program dla księgowości

Zalecane parametry sprzętowe serwera centralnego

  • dwa procesory klasy Intel Xeon
  • pamięć operacyjna RAM 16 Gb
  • pamięć trwała macierz dyskowa RAID 10 lub RAID 1 w oparciu o dyski SCSI

Zalecanym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą będzie pracował serwer centralny, jest system operacyjny Linux. Serwer może również pracować pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows Server.Na serwerze centralnym należy zainstalować silnik bazy danych min PostgreSQL 10.

Zalecane parametry sprzętowe stacji roboczej

  • procesor klasy Intel Core i5
  • pamięć operacyjna RAM 4 Gb
  • pamięć trwała dysk twardy SSD

Wymaganym systemem operacyjnym, pod którego kontrolą będzie pracowała stacja robocza, jest system operacyjny z rodziny Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), na którym należy zainstalować środowisko .NET Framework 4.8.

Do prawidłowego funkcjonowania system wymagana jest odpowiednia infrastruktura w postaci łączy sieciowych. Stacje robocze muszą być połączone z serwerem centralnym poprzez lokalna sieć Ethernet lub Internet. W przypadku łączy lokalnych zaleca się zastosowanie sprzętu sieciowego o przepustowości nie mniejszej niż 100 Mbit/s.

Praca zdalna w systemie może odbywać się na wiele sposobów. Dobór metody najbardziej optymalnej zależy od konkretnego przypadku. Niektóre z nich to:

  • udostępnianie portu TCP/IP do połączenia z serwerem centralnym
  • praca poprzez pulpit zdalny i przy wykorzystaniu protokołu RDP
  • praca poprzez wirtualną sieć prywatną VPN

Aby pracy zdalna była stabilna należy zapewnić połączenie stacji roboczej z serwerem centralnym oraz zadbać o odpowiednią prędkość łączy sieciowych. Zalecana przepustowość łączy to 40 Mbit/s przy podłączeniu do 10 stacji roboczych.

Kontakt

Infokrak S.C.

ul. Grzegórzecka 104/2, 31-559 Kraków

NIP: 678 10 04 124

REGON: 350212774